Kas yra AB?

  • Privatus juridinis asmuo.
  • Ribota civilinė atsakomybė.
  • Veiklos tęstinumas: negali būti pertvarkoma į UAB.
  • Akcinės bendrovės buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje.
  • Steigėjų (akcininkų) skaičius – neribojamas.
  • Pradinis (įstatinis) kapitalas – 150 000 Lt (įstatinis kapitalas padalinamas į dalis, vadinamas akcijomis).
  • Valdymo organai – visuotinis akcininkų susirinkimas ir bendrovės vadovas. Gali būti sudaromas kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo organas – valdyba.
  • Privalumai: neribotas steigėjų skaičius; ribotos civilinės atsakomybės (atsako tik įmonės turtu ir apsaugo savo asmeninį turtą); nepaskirstytą pelną galima gauti dividendais; galimybė pritraukti investuotojų parduodant akcijas, išleidžiant naujų akcijų ar obligacijų emisiją; didesnės verslo plėtros perspektyvos; svarbiausius sprendimus akcininkai priima balsuodami.
  • Trūkumai: didelis įstatinis kapitalas; griežtai kontroliuojami pinigų srautai; jei įmonės vadovas nėra akcininkas, jo sprendimų laisvė yra ribota ir tiesiogiai priklauso nuo akcininkų sprendimų; sudėtinga buhalterinė apskaita ir finansinės atskaitomybės rengimas; piktnaudžiavimo galimybės; savininkai negali naudotis pelnu, kol jis nepaskirstytas; sudėtinga reorganizavimo ir likvidavimo procedūra.