Steigimo žingsniai

Galima steigti ir elektroniniu būdu, tačiau būtinas elektroninis parašas!

Steigimo žingsniai:

  1. Bendrovės pavadinimo pasirinkimas. AB pavadinime turi būti jos teisinę formą nusakantys žodžiai „Akcinė bendrovė“ arba šių žodžių santrumpa „AB“. Renkantis pavadinimą, būtina patikrinti Juridinių asmenų registre ar būsimos bendrovės pavadinimas nėra tapatus jau egzistuojančiam. Patartina ne tik patikrinti pavadinimo naujumą, bet taip pat jį rezervuoti. Tai galima padaryti pateikiant prašymą (forma JAR-5.). Rezervuotas pavadinimas saugomas iki 6 mėn. Kaina – 56 Lt.
  2. Bendrovės steigimo sutarties sudarymas (Pavyzdys). Kai bendrovę steigia vienas steigėjas, sudaromas bendrovės steigimo aktas.
  3. Bendrovės steigimo sutartis suteikia teisę atidaryti steigiamos bendrovės kaupiamąją sąskaitą banke (atsispausdinę pasirašytą AB steigimo aktą arba AB steigimo sutartį galite atvykti į artimiausią banko skyrių ir čia atsidarysite kaupiamąją sąskaitą. Kuomet pervedami į kaupiamąją sąskaitą pinigai (suformuojamas įstatinis kapitalas), banko darbuotojas parašys pažymą, kurioje bus nurodyta banko sąskaita).
  4. Pradinio įnašo už pasirašytas akcijas mokėjimas. Pradiniai įnašai mokami tik pinigais. Pradinių įnašų suma turi būti ne mažesnė nei 150 000 Lt; kiekvienas akcininkas turi įmokėti ne  mažiau kaip ¼ visų jo pasirašytų akcijų nominalios vertės ir  pasirašytų akcijų viso nominalios vertės perviršio sumos.
  5. Nepiniginis įnašas, kuriuo numatoma iš dalies apmokėti bendrovės akcijas, iki bendrovės steigimo sutarties pasirašymo turi būti įvertintas nepriklausomo turto vertintojo.
  6. Steigiamojo susirinkimo sušaukimas, kuriame turi būti patvirtinta akcinės bendrovės steigimo ataskaita, išrinkti visuotinio akcininkų susirinkimo renkami bendrovės organų nariai. Jeigu renkama stebėtojų taryba, iki bendrovės registravimo ji turi išrinkti valdybą, jeigu valdyba sudaroma, arba bendrovės vadovą, jeigu valdyba nesudaroma. Išrinkta valdyba turi išrinkti bendrovės vadovą.
  7. Sudaromi ir pasirašomi bendrovės įstatai (Pavyzdys).
  8. Dokumentai nešami notarui patvirtinimui.
  9. Notaro patvirtinti dokumentai nešami į Registrų centrą, kuriame juos peržiūri, patvirtina ir įregistruoja bendrovę.
  10. Bendrovė laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre.