Kas yra IĮ?

  • Privatus juridinis asmuo.
  • Neribota civilinė atsakomybė.
  • Veiklos tęstinumas: ribotas, sudėtingas įmonės perleidimas, nes įmonė siejama su vienu savininku.
  • Individualios įmonės buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje.
  • Steigėjų (akcininkų) skaičius – 1 fizinis veiksnus asmuo.
  • Pradinis (įstatinis) kapitalas neapibrėžtas.
  • Valdymo organai – vienasmenis – IĮ vadovas (jei nuostatuose nenumatyta kitaip).
  • Privalumai: paprasta steigimo procedūra; neapibrėžtas įstatinis kapitalas; IĮ steigėjas – 1 fizinis asmuo; sprendimus priima pats savininkas; visas uždirbtas pelnas priklauso savininkui; supaprastinta buhalterinė apskaita; savininkas gali bet kada laisvai pasiimti lėšų iš įmonės sąskaitos ar įnešti savo asmenines lėšas į sąskaitą.
  • Trūkumai: neribota turtinė atsakomybė (savininkas atsako visu savo asmeniniu turtu); ribotos galimybės didinti kapitalą (IĮ negali plėstis pritraukdama naujų investuotojų/akcininkų); neįmanoma turėti lygiaverčio verslo partnerio (sumažėja plėtros ir konkurencinės galimybės); laikui imlus įmonės veiklos teisių perėmimas; savininkui mirus, sudėtinga įpėdinio įmonės teisių perėmimas arlikvidavimas.