Kas yra KŪB?

  • Privatus juridinis asmuo.
  • Neribota civilinė atsakomybė.
  • Veiklos tęstinumas: gali būti atitinkamomis sąlygomis (LR ŪB įstatymas 15 str.) pertvarkoma į TŪB, AB, UAB, ŽŪM, kooperatinę bendrovę (kooperatyvą), IĮ, VšĮ, MB.
  • Steigėjų (akcininkų) skaičius – nuo 2 iki 20 steigėjų. Bendrovės veikloje turi būti ne mažiau nei 3 nariai (2 tikrieji nariai ir 1 komanditorius) ir ne daugiau nei 20 dalyvių. Steigėjai gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, su išimtimis.
  • Pradinis (įstatinis) kapitalas – neapibrėžtas.
  • Valdymo organai – sprendimai priimami visų tikrųjų narių bendru sutarimu. Sprendimai turi būti įforminami raštu.
  • Privalumai: galimybė apjungti atskirų bendrijos narių kapitalus; pakankamas lankstumas priimant sprendimus; specializacija atliekant valdymo funkcijas; palanki psichologinė aplinka ir asmeninis suinteresuotumas; mažesnis rizikos laipsnis; vienkartinis apmokestinimas.
  • Trūkumai: neribota tikrųjų partnerių atsakomybė; galimas tarpusavio nepasitikėjimas; ribota funkcionavimo trukmė.