Reikalavimai bendrijos tikriesiems nariams

  • Bendrijos tikraisiais nariais negali būti kitų bendrijų tikrieji nariai, IĮ savininkai, valstybė, savivaldybės, valstybės įmonės, savivaldybės įmonės, biudžetinės įstaigos, ūkinės bendrijos, individualios įmonės, taip pat Europos ekonominių interesų grupės.

  • Komanditinės ūkinės bendrijos tikrieji nariai tuo pat metu negali būti jos komanditoriais, o komanditoriai negali būti jos tikraisiais nariais.