Komanditorius

Nario komanditoriaus statusas nuo tikrųjų narių statuso skiriasi tuo, kad:

  1. Narys komanditorius visu savo turtu neatsako už bendrovės prievoles – atsako tik tuo savo turtu, kurį įnešė į bendriją.
  2. Narys komanditorius neturi teisės dalyvauti bendrovės valdyme (turi tik teisę susipažinti su bendrijos finansine atskaitomybe, jei tokia sudaroma, ir kitais dokumentais).
  3. Narys komanditorius turi teisę gauti bendrijos pelno dalį.
  4. Narys komanditorius tampa bendrovės dalyviu sudaręs nario komanditoriaus sutartį.
  5. Pasibaigus komanditoriaus sutarčiai, reikalauti grąžinti įnašą.
  6. Perleisti kitam asmeniui komanditoriaus teises.