Kas yra UAB?

  • Privatus juridinis asmuo.
  • Ribota civilinė atsakomybė.
  • Veiklos tęstinumas – neribojamas.
  • Uždaros akcinės bendrovės buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje.
  • Akcininkų (steigėjų) skaičius: nuo 1 iki 249 asmenų.
  • Įstatinis kapitalas – ne mažiau 10 000 Lt (įstatinis kapitalas padalinamas į dalis, vadinamas akcijomis).
  • UAB valdymo organai – visuotinis akcininkų susirinkimas ir administracijos vadovas (direktorius). Didesnėse įmonėse dar gali būti sudaroma stebėtojų taryba bei valdyba.
  • Privalumai: nepasisekus verslui akcininkas rizikuoja tik tuo turtu, kurį įnešė į UAB, taip apsaugodamas savo asmeninį turtą (t.y. iš akcininkų turto nebus išieškomos sumos, kad būtų patenkinti bendrovės kreditorių reikalavimai); bendrovės steigėjais gali būti ir fiziniai ir juridiniai asmenys, arba vienas kuris iš jų; į UAB lengviau pritraukti papildomų lėšų verslui plėtoti išleidžiant akcijas arba gaunant bankų kreditus; perleidžiant (parduodant) akcijas gali keistis savininkai; UAB turto savininkai turi tiek įtakos, kiek jiems priklauso bendrovės turto (akcijų). Svarbiausius sprendimus, tarp jų ir formuojant valdymo organus, akcininkai priima balsuodami, o kiekvieno jų balsų skaičius priklauso nuo turimų akcijų skaičiaus; kiekviena akcija suteikia vieną balsą, todėl lemiamą sprendimų galią visuotiniame akcininkų susirinkime turės daugiausia akcijų įsigijęs asmuo; UAB mokestinės lengvatos: jei vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 1 000 000 Lt, taikomas lengvatinis 5% pelno mokesčio tarifas vietoje įprasto 15% tarifo.
  • Trūkumai: veiklai pradėti reikia suformuoti įstatinį kapitalą – 10 000 Lt.; bendrovė privalo vesti apskaitą panaudojant dvejybinį įrašą, teikti finansinę atskaitomybę ir turėti darbuotoją arba juridinį asmenį, kuris tvarko apskaitą; akcininkui draudžiama bet kada išsiimti UAB pinigus. Akcininkai gali išsimokėti UAB uždirbtą pelną tik pasibaigus metams (jei UAB dirbo pelningai); turi mažiau mokestinių lengvatų; UAB steigimo procedūros, palyginti su, pvz., individualiąja įmone, yra sudėtingesnės, didesnės UAB steigimo išlaidos. Sudėtinga likvidavimo procedūra; akcijų platinimą griežtai riboja įstatymas, taip susiaurindamas potencialius kapitalo (lėšų) šaltinius.