Verslo liudijimo įsigijimas

  1. Išsiaiškinti ar Jūsų pasirinktai veiklai vykdyti yra išduodami verslo liudijimai.
  2. Verslo liudijimą išduoda apskrities, kurios teritorijoje gyvenate, valstybinė mokesčių inspekcija. Įsigyjant verslo liudijimą, valstybinei mokesčių inspekcijai pateikiami šie dokumentai:
  • pasas /asmens tapatybės kortelė;
  • nuotrauka (3×4 cm formato);
  • prašymas verslo liudijimui įsigyti;
  • kitus išskirtiniais atvejais reikalingus dokumentus (dokumentą, kuriuo remiantis gali būti taikomas mažesnis savivaldybės tarybos nustatytas pajamų mokestis, autorinę licencinę sutartį, sudarytą su audiovizualinių kūrinių prodiuseriais ir fonogramų gamintojais, kt.).

Detaliau skaitykite Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinėje.

  • Už pajamas, gautas iš atskiros veiklos pagal verslo liudijimą, Jums reikės sumokėti nustatyto dydžio pajamų mokestį. Šį mokestį reikės sumokėti iki verslo liudijimo išdavimo dienos.

Fiksuotus pajamų mokesčio dydžius nustato kiekvienos savivaldybės taryba, todėl atskirų savivaldybių teritorijoje šie dydžiai skiriasi ir keičiasi kasmet.

  • Jei verslo liudijimas įsigyjamas 3 mėnesių ar ilgesniam laikotarpiui, socialinio draudimo įmokos mokamos kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos. Įsigijus verslo liudijimus trumpesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, privaloma iš anksto sumokėti socialinio draudimo įmokas už visą verslo liudijimo galiojimo laikotarpį.

 

Verslo liudijimas išduodamas per 4 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos.

Verslo liudijimą galima įsigyti pageidaujamam laikotarpiui, bet ne ilgesniam už kalendorinius metus ir ne trumpesniam už mėnesį, išskyrus prekybos verslo liudijimus.

Prekybos verslo liudijimai išduodami bet kuriam pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui – taip pat ir vienai dienai.