Individualios veiklos pažymos įsigijimas

Nuolatinis Lietuvos gyventojas turi informuoti savo nuolatinės gyvenamosios vietos AVMI skyrių (toliau — AVMI) apie vykdomą individualią veiklą ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną. Gyventojas AVMI informuoja pateikdamas Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą FR0792 formą (toliau — Prašymo forma).

Jei pasikeičia ar pasipildo gyventojo duomenys (nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, jeigu jis buvo nedeklaruotas pagrindinės, veiklos rūšies kodas, kitų rūšių veiklos kodas (-i), individualios veiklos vykdymo vietos duomenys, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbo laikas), gyventojas privalo informuoti savo AVMI per 5 darbo dienas nuo jų pasikeitimo ar papildymo dienos, pateikdamas Prašymo formą FR0792.

Kai nuolatinis Lietuvos gyventojas nutraukia individualią veiklą, jis turi informuoti AVMI prieš 5 darbo dienas pateikdamas Prašymo formą FR0792.

Prašymo formą FR0792 galima pateikti:

  • elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS);
  • asmeniškai atvykus į VMI skyrių;
  • klasikiniu paštu.

Įregistravus gyventoją Mokesčių mokėtojų registre, jam yra išduodama Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo FR0468 formos pažymą.