Steigimo žingsniai

Galima steigti ir elektroniniu būdu, tačiau būtinas elektroninis parašas!

 

Steigimo žingsniai:

  1. Įstaigos pavadinimo pasirinkimas. Viešosios įstaigos pavadinime turi būti jos teisinę formą nusakantys žodžiai „Viešoji įstaiga“ arba šių žodžių santrumpa „VšĮ“. Renkantis pavadinimą, būtina patikrinti Juridinių asmenų registre ar būsimos įstaigos pavadinimas nėra tapatus jau egzistuojančiam. Patartina ne tik patikrinti pavadinimo naujumą, bet taip pat jį rezervuoti. Tai galima padaryti pateikiant prašymą (forma JAR-5.). Rezervuotas pavadinimas saugomas iki 6 mėn.
  2. Steigiant viešąją įstaigą sudaroma viešosios įstaigos steigimo sutartis arba steigimo aktas (jeigu steigėjas yra vienas asmuo).
  3. Sudaromi viešosios įstaigos įstatai.
  4. Sušaukiamas steigiamasis susirinkimas, kurio metu patvirtinami įstaigos įstatai, išrenkami valdymo organai (jeigu steigėjas yra vienas asmuo, šis punktas praleidžiamas).
  5. Notaras turi patvirtinti steigimo dokumentų atitikimą įstatymų reikalavimams ir faktą, kad viešąją įstaigą registruoti galima. Tam tikslui notarui pateikiami dokumentai.
  6. Notaras patvirtina dokumentus.
  7. Notaro patvirtintus dokumentus reikia nunešti į Jūsų mieste esantį Juridinių asmenų registrą.
  8. Registre įstaiga yra užregistruojama.
  9. Sveikiname įsteigus savo viešąją įstaigą! Sėkmės! :)