Dokumentai notarui

Išsamiau apie reikiamus dokumentus ir Jūsų steigiamos viešosios įstaigos ypatumus galite rasti

Registrų centre pasirinkus tinkamą (-us) sąlygą (-as).

 

Steigimo dokumentai:

  • Steigimo sutartis (jei steigėjų daugiau nei 1 asmuo) arba steigimo aktas (jei steigėjas 1 asmuo) – 2 egz.
  • Įstatai (3 egz.). 
  • Savininko sutikimas suteikti patalpas (jei fizinis asmuo – savininkas turi kartu vykti pas notarą, kuris ištrauks reikiamas pasirašyti formas iš NTR, jei juridinis – užtenka laisva forma parašyto sutikimo) juridinio asmens buveinei (jeigu patalpos priklauso steigėjui, pažyma nėra reikalinga, tačiau būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius jo nuosavybės teises į šias patalpas).
  • Forma JAR-1.
  • Steigiamojo susirinkimo protokolas su priedais (jei steigėjų daugiau nei 1 asmuo).
  • Forma JAR-VO-V.
  • Forma JAR-T.

Visuomet turi būti užpildyta forma JAR 1, tačiau kokias kitas formas jums reikia pildyti priklauso nuo to, kokią organizaciją steigiate, kokie yra jūsų valdymo organai, jų kompetencija ir kt. Visais su šių formų pildymu ir registravimu susijusiais klausimais gali patarti registrų centro informacija, tel. Vilniuje 8 52688262.