Kas yra VšĮ?

  • Viešasis juridinis asmuo.
  • Ribota civilinė atsakomybė.
  • Veiklos tęstinumas: negali būti pertvarkoma į UAB.
  • Viešosios įstaigos buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje.
  • Steigėjų (akcininkų) skaičius – neribojama.
  • Pradinis (įstatinis) kapitalas - neapibrėžtas.
  • Valdymo organai – dalininkų susirinkimas ir vadovas.
  • Privalumai: nėra nustatyto įstatinio kapitalo dydžio; ribota civilinė atsakomybė; galima gauti paramą; pelnas iki 25.000 Lt apmokestinamas taikant 0% mokesčio tarifą; platus ES remiamų priemonių pasirinkimas (švietimo, socialinėse, sveikatos sferose).
  • Trūkumai: ribojamas veiklos pasirinkimas; pelnas negali būti skirstomas; negali būti pertvarkoma į UAB; VšĮ gali užsiimti tik jos įstatuose tiksliai apibrėžta veikla; netinkama veikti tarptautiniu mastu, nes ši forma daugelyje šalių nepažįstama.