IĮ, ŪB, MB, AB, VšĮ palyginimas

 1. SĄLYGOS: vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių; mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 500.000 Lt. (PASTABA: papildomai žiūrėti PMĮ 5 str. 3 d. išimtis).
 2. SĄLYGOS: vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių; mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 500.000 Lt. (PASTABA: papildomai žiūrėti PMĮ 5 str. 3 d. išimtis).
 3. Nuo gautų (uždirbtų) pajamų, atėmus leidžiamus atskaitymus (patirtas įprastines vykdomos veiklos išlaidas). Taikoma individualios veiklos pajamoms (išskyrus: pajamas iš laisvųjų profesijų veiklos; pajamas iš vertybinių popierių; pajamas už nekilnojamojo turto nuomą bei pardavimą).
 4. Kitais atvejais, taip pat: pajamas iš laisvųjų profesijų veiklos; pajamas už nekilnojamojo turto nuomą bei pardavimą; bei kitais atvejais. Patiriamos išlaidos gali būti: arba faktiškai patirtos išlaidos, susijusios su individualios veiklos pajamomis; arba preziumuojamas išlaidų dydis – 30% gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų sumos (tokiu atveju bus nereikalaujama išlaidas pagrįsti atitinkamais dokumentais).
 5. 5.       Nuo išsiimamos įmonės savininko ar bendrijos tikrojo nario asmeniniams poreikiams lėšų sumos.
 6. Įmokos galima nemokėti, jei tenkinamos įstatyme numatytos sąlygos (8 str. 2 d.).
 7. 50 % individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų) suma, neviršijanti 4680 Lt per mėnesį arba 56160 Lt per metus.
 8. Išsiimama įmonės savininko ar bendrijos tikrojo nario asmeniniams poreikiams lėšų suma, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai, kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, neviršijanti 4680 Lt per mėnesį arba 56160 Lt per metus.
 9. Įmokos kas mėnesį galima nemokėti, jei tenkinamos įstatyme numatytos sąlygos (17 str. 1, 2 d.; 6 str. 4 d.).
 10. Įmokos kas mėnesį galima nemokėti, jei tenkinamos įstatyme numatytos sąlygos (17 str. 1, 2 d.; 6 str. 4 d.).
 11. 30,98 % (bendrasis valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas); 0,1 % (įmokos į garantinį fondą, nuo visų rūšių išmokų pagal darbo sutartis dirbantiems asmenims, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos); 9 % (apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas; nuo kiekvienam asmeniui apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos, ne mažesnės kaip minimalioji mėnesinė alga, su darbo santykiais susijusių kompensacinio ar skatinamojo pobūdžio išmokų); 15 % (mokamas atsižvelgiant į taikomą NPD; gyventojų pajamų mokestis). Dividendai 20 % (gyventojų pajamų mokestis nuo gaunamų pajamų).
 12. 30,98 % (bendrasis valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas); 0,1 % (įmokos į garantinį fondą, nuo visų rūšių išmokų pagal darbo sutartis dirbantiems asmenims, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos); 9 % (apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas; nuo kiekvienam asmeniui apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos, ne mažesnės kaip minimalioji mėnesinė alga, su darbo santykiais susijusių kompensacinio ar skatinamojo pobūdžio išmokų); 15 % (mokamas atsižvelgiant į taikomą NPD; gyventojų pajamų mokestis).
 13. MB mokesčiai. 5% mokestis vietoj 15% taikomas tada, kai vidutinis MB darbuotojų skaičius neviršija 10, o pajamos neviršija 1 mln. Lt. Be to, ši lengvata nebus taikoma, jei keli MB nariai kartu sudėjus, turi daugiau kaip pusę dalių šioje MB  ir daugiau kaip pusę akcijų kitame ūkio subjekte (MB, UAB, TŪB).
 14. GPM skaičiuoklė dirbant su verslo liudijimu.
 15. Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, pajamų mokesčio tarifai.

 

 

PASTABOS

1. Ši lentelė skirta tik bendro pobūdžio informacijai, apie pasirinktos verslo organizavimo formos mokamus mokesčius pateikti, ir ja negali būti vadovaujamasi apskaičiuojant, deklaruojant ar mokant mokesčius.

2. Kiekvienu konkrečiu atveju mokestis, mokesčio dydis, jo apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka gali skirtis nuo lentelėje pateikiamos informacijos arba gali būti nustatyta prievolė mokėti papildomus mokesčius (rinkliavas).

3. Dėl tikslesnės ir išsamesnės informacijos apie mokesčius, mokesčių dydį, jų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką, kreipkitės į valstybines įstaigas – Valstybinę mokesčių inspekciją (http://www.vmi.lt/), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą (http://www.sodra.lt/), Garantinį fondą (http://www.bankrotodep.lt).