Įvadas į žaidimą

ŽAIDIMO TAISYKLĖS

 • Komandos turi tiek konkurentų, kiek pasirinko tą patį produktą (t.y. prestižinis, vidutinės klasės, ekonominis).
 • Kiekviena komanda veikia kaip atskira mažmeinės prekybos baldų įmonė. Komandos priima įvarius su įmonės valdymu susijusius sprendimus, t. y. atlieka užduotis.
 • Žaidimo pradžioje kiekviena komanda turi po 1 000 000 Lt įstatinį kapitalą.
 • Bet kada galima pasiskolinti iš banko pagal tų metų skolinimosi sąlygas. Palūkanos mokamos metų pabaigoje iš gautų pajamų ir įtraukiamos į finansinės veiklos sąnaudas. Viršijus skolinimosi limitus mokamos rizikos kapitalo palūkanos: 25% nuo visos paskolos. Už nepanaudotą biudžetą gaunamos palūkanos, kurios yra 1% mažesnės už skolinimosi palūkanas.
 • Išorinė aplinka kiekviename etape – skirtinga. Komandos skaitydamos „Išorinė aplinka“ aprašymą (1 užduotis) turi pasirinkti tokį variantą, kuris atsispindi aprašyme. Ekonominė situacija aprašoma reali Lietuvos 2004 – 2012 metais.
 • Tikslas – įsteigti sėkmingiausią verslą. Laimės komanda, kuri brangiausiai parduos įmonę.
 • Įmonės vertė nustatoma paskutiniame etape ir priklauso nuo:

1) užimamos rinkos dalies,

2) įvaizdžio (max. 20 balų per 4 etapus),

3) sukaupto grynojo pelno.

 

ŽAIDIMO PRINCIPAI

 • Komandos konkuruoja tarpusavyje, vykdydamos mažmeninę baldų prekybą.
 • Varžosi kelios įmonės toje pačioje rinkoje, kovoja dėl klientų, kurie įsigyja apibrėžtą skaičių produktų.
 • Remiasi praktikoje pasitvirtinusiais ekonomikos dėsniais.
 • Paremtas situaciniu valdymu. Sprendimų tinkamumas ir įtaka priklauso nuo situacijos, t.y. nuo ekonominės situacijos ir konkurentų veiksmų.
 • Aplinka atitinka verslo sąlygas Lietuvoje (2004 – 2012 m. ).
 • Apima 4 ekonomikos vystymosi etapus: augimą, klestėjimą, krizę, atsigavimą  – aktualius šiandieniniam verslui.

 

 

ŽAIDIMO TIKSLAS

 •    Daryti savarankiškus sprendimus, kintant verslo aplinkos sąlygoms.
 •    Stebėti konkurentų veiksmus ir imtis savalaikių veiksmų paskirstant ribotus išteklius.
 •    Planuoti veiklą ir prognozuoti finansinius rezultatus.
 •    Pajausti ryšius tarp sprendimų ir rezultatų.