Pelno / nuostolio prognozė

Pelno / Nuostolio prognozė

Pagal ją reikia įvertinti, ar sumodeliuota veikla tenkina komandą, ar viskas taip kaip numatyta. Jei ne, komanda gali daryti taktinius pakeitimus, tai yra pakeisti savo pasirinkimus prieš tvirtinant pelno/nuostolio prognozę. Akcininkai netvirtina planų generuojančių nuostolį. Atsisiųsti (PDF): Pelno / nuostolio prognozė.

Pagal savo pasirinkimus sudarykite pelno/nuostolio prognozę:

Nr. Skaičiavimai Straipsnis Planas
I 5 užduotis PARDAVIMO PAJAMOS
II 5 užduotis PARDAVIMO SAVIKAINA
III =I – II BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)
IV =IV1 + IV2 + IV3 VEIKLOS SĄNAUDOS
IV1 =IV1.1+IV1.2+IV1.3+IV1.4+IV1.5 Pardavimo sąnaudos
IV1.1 6 užduotis Paskirstymo sąnaudos
IV1.2 9 užduotis Reklamos sąnaudos
IV1.3 7 užduotis Pardavimo personalo sąnaudos
IV1.4 8 užduotis Pardavimo personalo darbo vietų sąnaudos
IV1.5 10 užduotis Pardavimo personalo mokymų sąnaudos (nuo 2 etapo)
IV2 IV2.1 Bendrosios ir administracinės sąnaudos
IV2.1 2 užduotis Steigimo/išlaikymo sąnaudos
IV3 5 užduotis R&D
V =III – IV TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)
VI =VI1 – VI2 FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA
VI1 žr. biudžeto lentelės 5 punktą Pajamos (Gautos palūkanos)
VI2 žr. biudžeto lentelės 6 punktą Sąnaudos (Sumokėtos palūkanos)
VII =V + VI PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ
VIII =VII * 15% PELNO MOKESTIS (15%)
IX =VII – VIII GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)