Rezultatų analizė

- MATOMA PO KIEKVIENO ETAPO:
 • Po kiekvieno etapo aktualu yra išanalizuoti savo įmonės pelno/nuostolio ataskaitą, pelningumą, užimtą rinkos dalį, rodiklius bei sprendimus. Išimtinai po 4 etapo bus matoma įmonės vertė bei pirmame etape užsibrėžtų tikslų siekimas.
 • Analizuojant savo įmonės pelno / nuostolio ataskaitą, atkreipkite dėmesį į plano ir gauto rezultato (rezultatas yra gautas jau įvertinus visus konkurentus) skirtumą. Prie grynojo pelno (nuostolio) struktūra pajamose (%) iki +/- 10% laikoma kaip geras planavimas.

 • Pelningumas – Sukauptas grynasis pelnas.

 • Pelningumas – Kapitalo grąža (ROE). Skaičiuojamas grynąjį pelną dalinant iš ataskaitinio laikotarpio pabaigoje esančios akcininkų nuosavybės. Didesnė pelningumo reikšmė rodo, kad įmonė sugeba uždirbti didesnę grąžą akcininkams ir tai lemia didesnį akcijos patrauklumą.

 • Pelningumas – Turto grąža (ROA). Skaičiuojamas grynąjį pelną dalinant iš ataskaitinio laikotarpio pabaigoje esančios turto sumos. Didesnė rodiklio reikšmė rodo efektyvesnį įmonės turimo turto panaudojimą pelnui uždirbti.

 • Rinka. Parodo kiek konkurentų yra kiekviename segmente ir kaip pasidalinta rinka (procentaliai ir pardavimų vienetais).

 • Rodikliai. Lentelės pavidalu yra apibendrinti visi rezultatai. Taip pat galima stebėti visų įmonių sukauptą įvaizdį.

 • Sprendimai. Matomi visų įmonių priimti sprendimai (galima daryti konkurentų analizę). Taip pat sprendimų pabaigoje matomas balsavimas už patikusius pavadinimus.

- MATOMA TIK PO 4 ETAPO:

 • Įmonės vertė. Į vertę įeina: per 4 etapus sukauptas grynasis pelnas, rinkos dalis bei per 4 etapus sukauptas įvaizdis. Dėl šio kaupiamojo rezultato, įmonės vertė tampa tiksliausia ir atspindi visos veiklos tikslumą.

 • Tikslų planas ir faktas. I-mame etape planuotus tikslus (4 užduotis) galime palyginti su gautu rezultatu. Taip matome, kaip mums sekėsi siekti savo užsibrėžtų tikslų ir ar planavimas buvo tikslingas.

 • Rinka. Komandų skaičius segmente – parodo kaip keitėsi komandų skaičius segmentuose kiekvienais metais. Rinkos apimtys Lt, palyginimas – parodo, kaip keičiasi rinkos apimtys litais kiekvienais metais atsižvelgiant į kiekvieną etapą (faktas ir planas). Rinkos dinamika – parodo skirtumą tarp gauto rezultato ir teorinio. Rinkos struktūra – segmentų apimtys.